ANENG ST180 4000 Counts Digital Clamp Meter Multimeter Clamp Multimeter Voltmeter Ammeter AC DC Voltage AC Current Meter NCV Tester Universal Meter Tester Current Clamp Tester -30~1000℃ Temperature Resistance Capacitance Frequency Diode Measurement

SPU: E16417
品牌: aneng
价格更新时间: 2024-05-26
发货仓库:
目的地:
物流方式:
请选择物流
物流方式 运费 到达时间
发货时效:48小时
预估运费:--
说明:
本平台海外仓运费已包含头程运费、尾程运费、税费
  • 商品描述
  • 物流方式说明
  • 支付方式说明