60A ESC RC Car ESC Brushed Electric Speed Controller 6V/2A BEC Replacement for 1/10 Traxxas TRX-4 Trx-6 D90 HSP Redcat RC 4WD Tamiya Axial SCX10 HPI DIY RC Car

SPU: RM13016
品牌: 无
价格更新时间: 2022-11-26
发货仓库:
目的地:
物流方式:
请选择物流
物流方式 运费 到达时间
发货时效:48小时
预估运费:--
说明:
本平台海外仓运费已包含头程运费、尾程运费、税费
  • 商品描述
  • 物流方式说明
  • 支付方式说明